രജനീ ഗന്ധി

മൗനം , വേലിപ്പന്തൽ  തീർത്ത   കുഞ്ഞു  കൂടാരം.   ഓർമച്ചില്ലാൽ  അതിൽ  തീർത്തു  ഒരു കുഞ്ഞു  ജാലകം .  തീരാനോവിൻ  പുതപ്പേന്തി ഈ   കുഞ്ഞിണമിഴികൾ.  മേലെ മേലെ  നീലാകാശം  ചിമ്മി ചിമ്മി കുഞ്ഞി കൺമിഴിച്ചു.  കുഞ്ഞിളം കാറ്റിന്റെ തേരേറി  വന്നൊരു കുളിർ മഴ _ ചിനു ചിനെ മുത്തുന്നെൻ  ജാലകത്തിൽ,  ആർദ്രമാം  ആ സ്വനം കൊഞ്ചി വിളിക്കുന്നോ _ ഇന്നൊരുമാത്ര എന്തോ പറയുവാനായ്.  നിദ്രവിഹീനമാം, ഓരോരോ യാമവും  തേങ്ങുന്നുവോ_ ഒന്നങ്ങനങ്ങുവാൻ  കഴിയാതെ.  ചെന്നവൾ  നിന്നവൾ  ജാലകച്ചില്ലോരം  കാതോർത്തു _ കളി പറഞ്ഞെന്നോയീ രാത്രിമഴ, മഴ […]

അടർന്ന വേരുകൾ 

ആരോ പാടുന്ന തേക്കുപാട്ടിന്റെ തേങ്ങലിനൊത്തുണരും മിഴിക്കൂമ്പിൻ നീർപ്രവാഹം_  കണ്ടുണരുന്ന കതിരവനോ തഴുകുന്നു, അമ്മമേനിതൻ  ചെറു ചൂടൊത്ത പോലെ.  കാണുന്നുവോ ഉയിർ പോകുന്നപോൽ ഉഴറി വിങ്ങുന്ന ചിത്തഭാവം,  ചിത്തഭ്രമത്തിൻ ചെയ്തിപോൽ  പോകുമാ ദേഹഭാഷതൻ ചിത്രമാനം . എന്നിലെ എന്നിലേക്കൂർന്നു  പോകുന്നു ഞാൻ ഒരുവേള,  പിന്നിട്ട വഴിത്താരയിൽ പൊട്ടിയടർന്ന ചില വേരുതേടി.    എന്തോ ! അറിയില്ല ഏതു പാതതൻ അരുപറ്റി പോകണം,  ഏതു വികാരത്തിൻ ചിറകേറണം. പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ വേരുതേടുന്നു ഞാൻ ഇന്ന്, ഇനിയൊരു നാമ്പിനു ഉയിരെടുക്കാൻ.  അന്നത്തെ ബാക്കി […]

പിന്നിലേക്കൊരു  പുഴ 

പറയാനറിയാത്ത  നോവിന്റെ  പടവിൽ ഇരുന്നൊന്നു, പാടുവാനായി. ഇന്നൊരു മാത്ര പാടുവാനായ് .  ആത്മനൊമ്പരം   ആകാശമേറി  ഇന്നേരം കറുകാറിൻ കുട നീർത്തവെ. കടത്ത്‌  ഒഴിഞ്ഞോരാ  കടവിൽ ഞാനൊരു നിഴലായ്  പരിണമിച്ചു  പിന്നൊരു ശിലയായ്  സ്വയം വരിച്ചു.  ചിന്തകൾ, ഒഴുകുന്ന നദിപോലെ തെളിയുന്നു, നീരറ്റു വീഴുമീ മിഴിമുന്നിലായ്.  മുന്നിലേക്കൊഴുകുന്ന നദിയല്ല, പിന്നെയോ പുറകിലേക്കൊഴുകുന്ന പുഴയാണിത്.  അവിടൊരു ചിത്രം തെളിഞ്ഞുകാണാം,ഒരു നിറമോലും ചിത്രം തെളിഞ്ഞുകാണാം.  ആനന്ദനൃത്തം ആടുന്ന മാമയിൽ ചേലോലും, ആലോലമാടുന്ന ചാരുചിത്രം.  വിടരുന്ന കുസുമത്തിൽ പൂന്തേൻ നുകരാൻ തത്തിക്കളിക്കും, ശലഭങ്ങൾ_ […]

ഏഴിലം പാല 

കുഞ്ഞിടവഴികളിലൂടെ പതിയെ നടക്കവെ തോന്നുകയാണ് “എന്തെ ഇന്നു നേരത്തെ രാവടുത്തുവോ ! കൂമൻ കുറുകുറെ കുറുകുന്നത് പോലെ. മുത്തശ്ശിയുടെ രാകഥയിലെ മൊഴികളിലുതിർന്ന മണികൊട്ടും കാളയും, മുട്ടറ്റം മുടിയഴിഞ്ഞ നീലിയും വന്നു കൂടെ നടക്കുന്നപോലെ . ഭയം അവളെ തിത്തെയ്യം  താതെയ്യം പൊക്കിയെടുത്തമ്മാനമാടി. നട നട അന്നനട വീണ്ടും ഒരു ചെറുവഴിയിലേക്ക്. പാമ്പുകൾ ഇണചേരുന്നപോലെ തടിയൻ വേരുകളും, വള്ളികളും ചുറ്റിവളഞ്ഞു വളരുന്ന,  പാടങ്ങളുടെ അരുപറ്റി ഒഴുകുന്ന ചാലുകൾ കൊച്ചരഞ്ഞാണം തീർത്തു ഓളം തീർക്കാതെ കിടക്കുന്ന, കറുപ്പിന്റെ ഉടയാടകെട്ടിയ കാവുകളിലേക്കു […]

വരികൾ 

       അതെ,  പ്രാർത്ഥനകൊണ്ട്  ഒന്നും ആവില്ല. പ്രയത്നംകൊണ്ട് മാത്രമേ എല്ലാം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കൂ.       “പരിശ്രമിക്കുകിൽ എന്തിനെയും  വശത്തിലാക്കാൻ  കഴിവുള്ളവണ്ണം  ദീർഘങ്ങളാം കൈകളെ നൽകി  നമ്മെ പാരിൽ അയച്ചതും ഈശൻ  “

മുൻ കുറിപ്പ്. 

ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പാനാവതില്ല എനിക്കിന്ന്‌  ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിലും,  അഹം പൊരുളായി ജ്വലിപ്പതില്ലിന്ന്‌ , കൂർത്ത നുണകൾതൻ പുതയാട അടിമുടി _ പുതച്ചു എന്നിലെ എന്നിലൂടൊരു കറുത്ത നിഴൽ.  ചിരിപ്പു മുത്തണി പല്ലുകൾ പുറത്തു പാകി അരങ്ങത്തു,  അങ്ങ് അണിയറയിൽ കൂർത്തു മൂർത്ത ദ്രംഷ്ട രാകി  വെറുപ്പിന്റെ  ആരോഹണത്തിലായ്  ദൃഷ്ടിയൂന്നി.  ഞാൻ ഒരു കഴുതയാണ്  കണ്ടുവോ ചുമക്കേണ്ടതില്ലയെങ്കിലും  വലിച്ചിഴച്ചു പോകുന്നു പകതൻ  ഭാണ്ഡം.  അനസൂയ ആവതിൻ ശിക്ഷണം കൈക്കൊണ്ട്  പിന്നെ  അസൂയയുടെ പട്ടം പതിച്ചവൾ.  പാതിയും ചത്തു ബാക്കി തുടിക്കുന്നു അവിടിവിടെ,  കരയിലമർന്ന […]

വീഥിയിൽ  

ചുറ്റുവളയിട്ട പോലെ  ചേമന്തി ചേലോലും മണ്ണിടവഴിയിൽ,  കമുകിൻ പാളയിൽ വണ്ടിയോട്ടും ഓമൽക്കിടാങ്ങളിൻ കൂട്ടം. പൂത്തുലയും വയലേലതൻ  അരുപറ്റി വെള്ളിയരഞ്ഞാണം തീർത്ത് _ നാണം കുണുങ്ങും  കൊച്ചാറിൻ തണുഅലകൾ.  കാറ്റിൻ  കുസൃതിയിൽ കുശലമോതി   തുള്ളാട്ടമാടുന്ന ആലും  ചൈതന്യമേകി കുടികൊള്ളും  അംബതൻ ചുറ്റമ്പലവും ശ്രീകോവിലും_  ചേർന്ന്  ഓളം പരത്തുന്നമ്പലക്കുളവും.  കറുകാറൊന്നു  വെയ്ക്കുമ്പോൾ  ശ്യാമം  പൊഴിഞ്ഞു   കാർശീല  ചുറ്റുന്ന  തരുണീമണി  , ദേവി  പ്രകൃതി. കൂടിയിരുന്നു കൊച്ചുവർത്തമാനത്തിലായ്  മുഴുകുന്ന പെണ്ണഴകും,  നാൽക്കവലയിൽ  ചെരിച്ചോരു പോസ്റ്റുകാലിൽ  ചാരി ,  ഒരുകൂട്ടം  ആണഴകും . അന്തി ചേക്കേറുംമുന്നെ പതിവുപോൽ കൊക്കിത്തിരഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു കൂടേറുന്ന  കുക്കുടാരവവും.   ഒഴുകിപരക്കുന്ന  നിലാപാലാഴിയിൽ  മുങ്ങി ക്കുളിച്ചങ്ങു _ ഒരുങ്ങിയുണരുന്ന  മുല്ലപ്പടർപ്പുകളും .  […]