അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ

കനവേ എന്നിൽ നീ ഒരു നിശാഗന്ധിയായ് പൂത്തതും, അറിയില്ലേതു യാമത്തിൽ നീ വിട നൽകി പോയതും, ഒരു നിദ്രയും ഞാനും പുണർന്നുറങ്ങുന്നേരം, അന്നേരം _ അറിഞ്ഞോരെൻ മിഴിമാത്രം ധാരയായ് നിറഞ്ഞശ്രു വീഴ്കെ_ അതു നീ നിൻ മധുവായ് വരിച്ചതും അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ; അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ. പുണർന്നമർന്ന നിദ്രയിൽ മോഹങ്ങൾ ഉടഞ്ഞമർന്നതും, വാക്കുകൾ വറ്റിയ മൗനങ്ങൾ മാലകോർത്തതും, അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ; അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ. വിധി പെറ്റ നിർജീവ ഭാവിയിൽ കണ്ണുടക്കാതെ പോയതും, ഒറ്റബിന്ദുവിൽ ചാർത്തിയ കണ്മണി ചലിക്കാതെ ആയതും, […]

പിന്നെയും വിളിക്കുന്നു

ചിതറി തെറിക്കുന്ന മഴമുത്തിൽ തെളിയുന്നു ഓലമേഞ്ഞക്കുടിൽ മുറ്റം. പഴകിയ ഓലയിൽ താങ്ങിയിട്ടെന്നോണം, ചിതൽ പാകും ചിത്രങ്ങൾ മുഖമുരുമ്മിയ_ പലകതൻ വാതിൽ പോലെന്തോ. തറഞ്ഞു ഞാൻ നിൽപ്പൂ, തുറിച്ചു ഞാൻ നോക്കുന്നു ചുറ്റിനും _ അടയാത്ത വാതിലിൻ പൂട്ടു തേടുന്നു ! ഇനിയും കടക്കാത്ത പടിവാതിലിൽ കാത്തു ഞാൻ നിൽപ്പതുണ്ടാരേ? വരുമെന്നുചൊല്ലിയതാരോ അറിയില്ല മനസ്സിന്റെ വിഭ്രാന്തി മട്ടും. അരിയ മൺകുടിലിന്റെ ഉമ്മറ തിണ്ണയിൽ മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന ചെറുതിരി മാത്രം _ കാറ്റിലാളുന്നു, കാറ്റിലാടുന്നു, കാറ്റിനോടൊന്നു ചേരുന്നു. അന്ധകാരം വിളിപ്പൂ, […]

ആത്മഗതം

അയാൾ വന്നിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ, അയാൾ കടന്നുപോയി വന്നപോലെ തന്നെ, അയാൾ ഇനിയും വരുമായിരിക്കും ; വന്നില്ലെന്നും വരാം ; എങ്കിലും എന്റെ ചെമ്പനീറിനു ഞാൻ എന്നും വെള്ളം കോരും, വിടർന്നുണരുന്ന പൂക്കൾ കാവലിരിക്കും രാപകൽ ഇല്ലാതെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇല്ലാതായാലും അയാൾക്ക് സ്വാഗതം ഓതാൻ ;

എന്നിട്ടും

തിരയും മൂകമായ്, വിരിയും തിങ്കളെ _ നിൻ വെട്ടമാകും പൊൻ സ്വപ്നവും – അറിയാതെ കൺചിമ്മിയോ, ഈ വേളയിൽ. ഒഴുകുന്ന മൂകാനുരാഗം അറിയില്ലേതു കരപറ്റുമോ. പിരിയുന്ന മനസ്സിന്റെ വിങ്ങലിൽ ഒരു കുളിർകാറ്റു മുത്തുമോ; ഇന്നൊരു കുളിർകാറ്റു മുത്തുമോ! ആ തുരുത്തുമിരുൾ മൂടിയോ പാതയെല്ലാം മാഞ്ഞുവോ. കാർമൂടിയോ മാനസം, കാത്തിരുപ്പിന്നും കനലാഴിയായ്. കാത്തിരുപ്പിന്നും കനലാഴിയായ് ; ഈ കവിൾപ്പൂ തടങ്ങളിൽ – ഒരു ചെറുമഴത്തുള്ളി ചേരുമോ ഇന്നൊരു മഴത്തുള്ളി വന്നു ചേരുമോ !

നീ

നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നിലെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന്, എന്നിലെ പ്രതീക്ഷകളിൽ നിന്ന്, എന്നിലെ സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന്, എന്നിലെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന്, എന്നിലെ പിടിവാശിയിൽ നിന്ന്, എന്നിൽ നിന്ന്. ഇനിയൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കട്ടെ…….. ഇനിയൊരു തിരിച്ചറിയൽ ഒഴിവായി പോകട്ടെ…… ഇനിയൊരു മന്ത്രണം മുഴങ്ങാതെ ഇരിക്കട്ടെ…….. ഞാൻ എന്നിൽ തളക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു……. നിന്നെ എന്നിലേക്ക്‌ ബന്ധിപ്പിച്ച ചങ്ങലക്കണ്ണികൾ ഒന്നൊന്നായി അഴിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കിന്നു എന്നന്നേക്കുമായി…… എവിടെയോ ജീവിച്ചു മരിക്കും എന്നത് സത്യം… എന്റെ മരണം നീ അറിയാതെ […]

കനവ്

രാ പുസ്തകത്താളിൽ തണുത്ത, നനുത്ത ഒരു മഴ പെയ്തു…. തുള്ളിക്ക് ഒരു കുടം എന്നപോലെ…… കുത്തഴിഞ്ഞ ഏടുകളുടെ ഇടനാഴിയിൽ മണിപ്രാവുകൾ കൊക്കുരുമ്മി കുറുകി ഉണരുന്ന നിസ്വനങ്ങൾ….. എന്തോ ഞാനും മഷിത്തൂവൽ തൊട്ടു തലോടി ആലോലമാം ഒരു സ്വപ്ന കഥക്ക് ആമുഖം എഴുതാൻ ;